Byenveni dan Sit Web Lenstiti Kreol Lenstiti Kreol | Sandriyonn Anba Pannyen - Avek Lezot Zistwar
Skip Navigation Links
 Lokasyon>> Skip Navigation LinksPaz Prensipal : Marcelle - Son Desten
Skip Navigation Links
Unit ResersExpand Unit Resers
Unit LiteratirExpand Unit Literatir
Unit DokimantasyonExpand Unit Dokimantasyon
I fasil
 
HyperLink
Sandriyonn Anba Pannyen - Avek Lezot Zistwar
Par Eleonor Finesse ek Paula Chetty -

En prodiksyon Lenstiti Kreol avek Sipor finansyel UNESCO
Mezon Edisyon: Lenstiti Kreol
Enprimen par Printec Press Holdings
© Lenstiti Kreol
ISBN 99931-50-92-4

Bann zistwar tel ki bann kont fe ek lezot parey Soungoula ki nou bann gran paran ti rakont nou, e ki ozordi nou pe rakont nou zanfan, e ki nou zanfan pou rakont zot zanfan, ti ariv isi letan bann Eropeen ti debark lo nou later avek zot bann lesklav.

Pour konmanse, sa bann zistwar ti probableman dan langaz sak sa bann dimoun ki ti rakont zot. Avek letan, anmezir ki lalang Kreok Seselwa ti develope, sa bann zistwar in natirelman ganny enterprete dan sa nouvo lalang. Kanmenm sa, parfwa, letan serten karakter dan sa zistwar i koze, zot forseman servi langaz orizinal dan ki sa bann zistwar ti ganny rakonte, dan bokou ka zot bann version estropye.

Dan versyon “Sandriyon anba pannyen” ki’n pibliye dan sa koleksyon zistwar, i annan legzanp sa bann tel konversasyon. Lenstiti Kreol pa’n tradwir sa bann konversasyon dan langaz kouran pour ki lekter i ava kapab apresye zot tel ki sa rakonter ti rakonte. Par egzanp, dan “Zistwar Trwa Zoranz”, sa negres i dir, “Oo ke ze swi zoli, ke ze swi zoli!” Soungoula ek Bann Konper