Louvertir laboutik liv sirondann.
Lansman Liv ‘Flora of the Seychelles’.
Latelye lo Zistwar Kourt ek Roman.

WebHostingLab

Nouvel

Lanons ek prosen aktivite

Komemorasyon 80enm laniverser Antoine Abel.

Lenstiti Kreol Enternasyonal i annan gran plezir enform son bann zanmi fidel ki prosen aktivite lo son kalandriye aktivite, se en seremoni ki annan pour bi onor enn nou gran enkriven Seselwa, Antoine Abel. Sa i form parti enn bann manda Lensti Kreol Entersyonal Sesel pour onor e promouvwar bann ekriven e artis Seselwa ensi ki zot travay. Anliny avek sa, le 27 Novanm 2014, Lenstiti Kreol ansanm avek [ ... ]

Development of the Maternal Language through literature.Project: Reprinting of popular Creole comic, ‘Pti Zan, Zann ek Loulou’.
The first edition of ‘Pti Zan, Zann ek Loulou’, being a very popular bedtime story, was turned into a comic by the Ministry of Education in 1981

LANSMAN NOUVO LIV POEZI E DEVWALMAN STRIKTIR ANTOINE ABEL


Ankor enn fwa Lenstiti Kreol pou onor Papa Literatir Seselwa Msye Anotine Abel. Le 27 Novanm, i dat nesans Myse Abel. Lenstiti Kreol ansanm avek fanmiy Abel pour lans en nouvo rekey poem ki pa’n zanmen ganny pibilye pour komemor son lanniverser.

Nouvo Piblikasyon Liv

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Leksik Kreol Seselwa 3enm edisyon
3enm Edisyon Leksik
View Image
Bann lavantir goula
View Image

Telefonn


Email

Ladres
            +248 4376351              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            St. Joseph house, Aux Cap, Sesel


Copyright © Lenstiti Kreol Sesel. All right reserved